2070 Series - BSPP Female - BSPT Male Run Tee

  • 1/8" Male BSPT to 1/2" Male BSPT
  • 1/8" Female BSPP to 1/2" Female BSPP

4 Items

# Item
 
 
 
2070 1/8-1/8 1/8" Male BSPT 1/8" Female BSPP Nickel Plated Brass
2070 1/4-1/4 1/4" Male BSPT 1/4" Female BSPP Nickel Plated Brass
2070 3/8-3/8 3/8" Male BSPT 3/8" Female BSPP Nickel Plated Brass
2070 1/2-1/2 1/2" Male BSPT 1/2" Female BSPP Nickel Plated Brass