MMME Series - Male NPT Elbow

  • 1/8” to 1/2” Male NPT
  • Brass

7 Items

# Item
 
 
 
MMME-2M-B 1/8" Male NPT 1/8" Male NPT Brass
MMME-4M-B 1/4" Male NPT 1/4" Male NPT Brass
MMME-4M2M-B 1/4" Male NPT 1/8" Male NPT Brass
MMME-6M-B 3/8" Male NPT 3/8" Male NPT Brass
MMME-6M4M-B 3/8" Male NPT 1/4" Male NPT Brass
MMME-8M-B 1/2" Male NPT 1/2" Male NPT Brass
MMME-8M6M-B 1/2" Male NPT 3/8" Male NPT Brass